Domů

Záměrem projektu je vytvořit bezplatný on-line tréninkový plán a praktickou příručku pro zástupce odvětví dodavatelů potravin, která jim pomůže snižovat plýtvání s jídlem ve prospěch charitativních sdružení. Tato domovská stránka je společnou platformou partnerů projektu FoRWaRd a je financována z prostředků GŘ Evropské komise Vzdělávání a kultura.