Αρχική

Το έργο σκοπεύει να αναπτύξει ένα δωρεάν online πρόγραμμα κατάρτισης αντιπροσωπευτικό του τομέα εφοδιασμού τροφίμων, έναν πρακτικό οδηγό που θα βοηθήσει στη μείωση των αποβλήτων  καθώς κι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις τους για χάρη των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι μια κοινή πλατφόρμα των εταίρων της κοινοπραξίας του FoRWaRd που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή – DG Culture and Education.