Εταίροι

Eurocrea Merchant (Συντονιστής)

www.eurocreamerchant.it

Μία έμπειρη συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, με μια σταθερή μεθοδολογία διαχείρισης έργου με έδρα την Ιταλία. Λειτουργεί με μια ευρεία βάση των πιστών πελατών στα δύο γραφεία της που βρίσκονται στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Με τα χρόνια, η Eurocrea έχει δει μια σταθερή ανάπτυξη και έχει εδραιωθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Οι κύριες δεξιότητες της ομάδας αναπτύχθηκαν στον τομέα της διαχείρισης Ε & Α, τη χρηματοδότηση, καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγησης. Η Eurocrea Merchant υποστηρίζει επίσης τους επιχειρηματίες για τις επιλογές που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους, εξετάζει τη σκοπιμότητα, τον εντοπισμό των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης και υποστήριξης στην επιχειρησιακή εφαρμογή της ίδιας.

Ουγγρική τράπεζα

www.elelmiszerbank.hu

Ο κύριος στόχος της ουγγρικής Τράπεζας Τροφίμων είναι να υποστηρίξει τη μείωση του υποσιτισμού και της φτώχειας με τη συλλογή και τη διανομή δωρεών τροφίμων στην Ουγγαρία.

Η Τράπεζα Τροφίμων αναζητά τα τρόφιμα που δεν μπορούν να πωληθούν στην αγορά για κάποιο λόγο, αλλά εξακολουθούν να είναι αναλώσιμα, και φροντίζει για τη μεταφορά, την ασφαλή αποθήκευση και διανομή των συλλεχθέντων αποθεμάτων τροφίμων. Εντός του εφοδιασμού τροφίμων που λαμβάνουμε, υπάρχουν προϊόντα αισθητικά μη αποδεκτά (λάθη συσκευασίας για παράδειγμα), είδη μαναβικής κοντά στην ημερομηνία λήξης,  προϊόντα εκτός εποχής καθώς και άλλα είδη διατροφής που είναι αναλώσιμα αλλά ο παραγωγός ή ο πωλητής δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να τα εμπορευτεί. Αυτή η τροφή συχνά καταστρέφεται. Ο στόχος της Τράπεζας Τροφίμων είναι να αναζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερα βιομηχανικά πλεονάσματα και να τα προωθήσει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Μεταξύ των εταίρων μας υπάρχουν επίσης εταιρείες που βοηθούν τις εργασίες της Τράπεζας Τροφίμων, δίνοντας φρέσκα προϊόντα που κατασκευάζονται ως δωρεές.

Εκτός από τους πόρους των επιχειρήσεων, η Τράπεζα Τροφίμων διοργανώνει κατά καιρούς δημόσιες συλλογές τροφίμων και  συμμετέχει σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, προκειμένου να διανείμει περισσότερες δωρεές σε απόρους.

Τεχνολογίες Άβακα

http://www.avaca.eu

Avaca Τεχνολογίες Α.Ε. (AT): Μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού. Ιδρύθηκε το 2001, είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία η οποία έχει αναπτύξει ένα σημαντικό πελατολόγιο σε πολλούς κλάδους και τομείς της αγοράς.Η Avaca Technologies έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και εργαλεία. Έχει αναπτύξει δικά της προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακής πλατφόρμας για τις ναυτιλιακές εταιρείες, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Η εταιρία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

STICHTING Greenport VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

Η Venlo αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε διαφορετικές κλίμακες που μπορούν να δοκιμάζουν τις έννοιες του Cradle-to- cradle σε περιφερειακή κλίμακα. Η πρόθεση είναι να ενισχυθεί η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία στο εσωτερικό του, ενώ την ίδια στιγμή να επιτρέπεται η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων που μπορούν να εξαχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς. Είναι ένας από τους πιο καινοτόμους τομείς της ανάπτυξης, με έμφαση στην αγρο-τροφή.

Η Greenport Venlo είναι ένα οικονομικό δίκτυο των επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού κηπουρικής, το κέντρο καινοτομίας της συστάθηκε για την υποστήριξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ, εστιάζοντας σε 2 τομείς: “τρόφιμα & φρεσκάδα” και (αγρο)λογιστική. Μία από τις γραμμές δράσης είναι ο στόχος για τη βελτιστοποίηση των απορριμάτων και η μεταφορά  γνώσεων και οι δεξιότητες για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των ΜΜΕ του τομέα.

Το πρόγραμμα προβλέπει να συνδέεται συνεχόμενα με τη δημόσια κυβέρνηση και την έρευνα, και να έχει δεσμούς με τις διασυνοριακές οργανώσεις, όπως Business Agro Περιφέρεια Niederrhein, Foodvalley Wageningen, Υγεία-Κοιλάδα του Μάαστριχτ και του Nijmegen, Foodspot Helmond και BrainPort Αϊντχόβεν. Ως εκ τούτου, είναι πολύ καλά μέρη για τη διάδοση της αποκτηθείσας γνώσης σε ολόκληρο τον τομέα και όχι μόνο.

TEMPO ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

http://www.tempo.cz/

Η TEMPO είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της κατάρτισης και παροχής συμβουλών στην Τσεχική Δημοκρατία. Με τις δεκάδες των εκπαιδευτών συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης όχι μόνο στην περιοχή της Moravian-Silesian, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κάτι το οποίο μπορεί να τεκμηριωθεί από σχεδόν 10 χιλιάδες πραγματοποιημένες ημέρες κατάρτισης το 2010.

Δραστηριοποιημένη στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 1996, η TEMPO έχει αποκτήσει ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο εμπειρίας και επαγγελματικής εξειδίκευσης. Σήμερα, αποτελούμενη από 3 ανεξάρτητα τμήματα, η οργάνωση αυτή καλύπτει τους τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εργασία με τους ανθρώπινους πόρους και την υλοποίηση των σχεδίων της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Η TEMPO αποτελείται ιδιαίτερα από έμπειρους επαγγελματίες  από τους τομείς της διαχείρισης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των ανθρώπινων πόρων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, οι οποίοι βοηθούν να εξασφαλίζεται άριστη εξυπηρέτηση των πελατών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και την παροχή με μοναδική ποιότητα στην προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και της Κοινότητας. Επιπλέον, η TEMPO διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και συνεργαζόμενες οργανώσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων ομάδων-στόχων και την επίλυση διαφόρων θεμάτων σε διατομεακά πλαίσια.

EUROPEAN RETAIL ΑΚΑΔΗΜΙΑ

http://www.european-retail-academy.org/

Είμαστε ένα ακαδημαϊκό δίκτυο, που δημιουργήθηκε αφενός για να δημιουργήσει έναν B2B-διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων / κολεγίων της εφαρμοσμένης επιστήμης, αφετέρου να βοηθήσει εκείνους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου που θα μπορούσαν να ψάχνουν για τις διευθύνσεις των ιδρυμάτων σε επιλεγμένες χώρες.

Το όραμά μας είναι να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας από το εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό διάλογο και να προκύψουν στο τέλος αυτής της δεκαετίας, σε ένα πραγματικά πολυμερές και πολυπολιτισμικό επίπεδο, με την υποστήριξη των ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών, κοινές διδακτορικές θέσεις ή ακόμη και εμπορικά έργα.

Στην Ευρώπη τηρούμε τη λεγόμενη «διαδικασία της Μπολόνια»,  κατά την οποία οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αλλάξουν τα πανεπιστήμια από τη μια χώρα στην άλλη, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο το περιεχόμενο της μελέτης και την πιστοποίησή τους. Μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, ωστόσο, τα μέλη της ομάδας μας  διατηρούν μια ξεχωριστή «τοπική γεύση». Επιπλέον,η ERA είναι απολύτως πρόθυμη να οικοδομήσει γέφυρες ακαδημαϊκών από ήπειρο σε ήπειρο, το λιανικό εμπόριο είναι φορέας  παγκοσμιοποίησης, τόσο όσον αφορά την τεχνολογία και την οργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Οι ηγέτες στον τομέα της λιανικής ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν κοσμοπολίτες.

Ιδρύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2005 από 10 οργανισμούς από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Retail Academy Förderverein eV (ΕΧΕ) και  καταχωρήθηκε στο “Amtsgericht” (Δικαστήριο) της Κολωνίας, υπό τον αριθμό 14964. Έδρα της είναι το Ινστιτούτο ΕΗΙ Retail στην Κολωνία / Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Λιανικής (ΕRA), έχει ως πεδίο εφαρμογής της να ενεργεί ως μια εικονική πλατφόρμα και ως εμπνευστής των εργαστηρίων / σεμιναρίων / συνεδρίων για να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την έρευνα λιανικής και λιανικής πώλησης-εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια ή στις σχολές εφαρμοσμένων επιστημών. Επιπλέον για τις πράξεις της ΕRA δρα ως καταλύτης για τους χορηγούς που θα ήθελαν να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου του εμπορίου (λιανική / χονδρική)-εκπαίδευση.

Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων POLISH

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

Η Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση, μια εθελοντική ένωση που δημιουργήθηκε από διαφορετικές τράπεζες τροφίμων στην Πολωνία. Η αποστολή του FPFB είναι η καταπολέμηση των αποβλήτων τροφίμων και να μειώσει την έκταση του υποσιτισμού στη χώρα, μέσω των δικών της δραστηριοτήτων και με την υποστήριξη των μελών του. Σήμερα, η Ομοσπονδία αποτελείται από 27 Τράπεζες Τροφίμων και διανέμει συστηματικά βοήθεια σε περίπου 3500 οργανώσεις και ιδρύματα, μέσω των οποίων στηρίζονται οι άνθρωποι γύρω από 1ml. Η FPFB συμμετέχει σε μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες και είναι επίσης μια ενεργή οργάνωση, με σχετική εμπειρία στην εργασία σε διεθνή έργα καταπολέμησης της σπατάλης των τροφίμων και του υποσιτισμού.

Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα

“Τράπεζα τροφίμων”

http://www.maistobankas.lt/

Η Τράπεζα Τροφίμων της Λιθουανίας ξεκίνησε το 2001 ως ένα πρόγραμμα που οργανώθηκε από  φιλανθρωπική οργάνωση και από το 2007 λειτουργεί ως ανεξάρτητο ίδρυμα. Συντονίζει 4 περιφερειακά γραφεία και αποθήκες, διαχειρίζεται 150 εθελοντές και 13 άτομα, καθημερινά συλλέγει και διανέμει τρόφιμα σε 32 πόλεις της Λιθουανίας, ως επί το πλείστον τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από τους εμπόρους λιανικής πώλησης που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένα. Η Τράπεζα Τροφίμων υποστηρίζει εκστρατείες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, την υπεύθυνη κατανάλωση και τον υγιεινό τρόπο ζωής.