Konzorcium

EUROCREA MERCHANT srl (Koordinátor)

www.eurocreamerchant.it

Az Eurocrea Merchant vezetési tanácsadással foglalkozó cég, melynek Milánóban és Nápolyban vannak irodái.Az elmúlt években a cég átfogó multidiszciplináris módszert dolgozott ki és szilárdított meg, mellyel hatékonyan tudja segíteni a gazdaság legkülönbözőbb területein megvalósuló sikeres üzleti projekteket. A cég szakterületei a K+F menedzsment, a pénzügy, az innovatív vezetési eszközök, a humánerőforrás-menedzsment, az energiatakarékosság, a minőségellenőrzés és –értékelés.

Az Eurocrea jelentős európai kapcsolatrendszert épített ki, melybe beletartoznak állami szervezetek, felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és vezetési tanácsadó cégek, melyekkel az Eurocrea napi rendszerességgel dolgozik együtt a know-how átadása és átvétele céljából. A cég európai uniós projektekkel foglalkozó csapata folyamatosan keresi az Európai Közösség által kínált finanszírozási lehetőségek közül a legelőnyösebb megoldásokat közvetlenül az Eurocrea és/vagy ügyfelei tevékenységeinek támogatására, elsősorban a kutatás-fejlesztés, a képzés és felnőttoktatás, a helyi KKV-fejlesztés és a fenntarthatóság területén.

MAGYAR ÉLELMISZERBANK

www.elelmiszerbank.hu

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület (www.elelmiszerbank.hu) fő célja, hogy az élelmiszerfeleslegek összegyűjtésével és szétosztásával elősegítse a szegénység és az alultápláltság csökkentését Magyarországon.

Az Élelmiszerbank a kereskedelmi forgalomba nem hozható, de minőségileg fogyasztható élelmiszereket gyűjti össze, és gondoskodik ezek biztonságos tárolásáról, illetve szétosztásáról. A felajánlott élelmiszerek lehetnek esztétikai hibás (pl. nem megfelelő csomagolású) termékek, lejárat előtt álló élelmiszerek, megmaradt szezonális készletek és egyéb élelmiszerek, melyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem kíván vagy nem tud értékesíteni. Ezeket a készleteket sok esetben megsemmisítik. Az Élelmiszerbank törekszik a gyártásban vagy az értékesítésben keletkezett feleslegek lehető legteljesebb felkutatására és a rászorulókhoz való eljuttatására.

Partnereink között vannak olyan vállalatok is, melyek friss árukészletek adományozásával segítik a munkánkat.

Az Élelmiszerbank nemcsak vállalatok felesleges készleteit gyűjti össze, hanem alkalmanként lakossági élelmiszergyűjtést is szervez és élelmiszersegély-programokban vesz részt, hogy minél több rászorulót juttasson ételhez.

AVACA TECHNOLOGIES

http://www.avaca.eu

Az athéni székhelyű Avaca Technologies S.A. (AT) független tanácsadó társaság, amely informatikai, mérnöki és egyéb tanácsadást és szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A gyors ütemben növekvő cég 2001-es megalakulása óta számos iparágra és piaci szektorra kiterjedő jelentős ügyfélkört alakított ki. Az AT gazdag tapasztalattal rendelkezik a nyílt forráskódú technológiákon és eszközökön alapuló összetett szoftveralkalmazások kezelése és megvalósítása terén. A cégnek saját fejlesztésű termékei is vannak, köztük egy szállítótársaságok számára létrehozott internetes platform, egy e-kereskedelem platform és egy tartalomkezelő rendszer. A cég folyamatos ráfordításokkal támogatja a termékfejlesztés alapját képező kutatás-fejlesztési tevékenységet és a munkatársak új technológiák alkalmazására való felkészítését. Az AT-nek saját kutató-fejlesztő csapata van, és a cég már több, az EU vagy a görög kormány által finanszírozott kutatási projektben is részt vett. Az AT-nál dolgozó projektmenedzserek és tanácsadók Scrum és PMP minősítéssel rendelkeznek. Az AT a Görög Kereskedelmi Kamara tagja.  URL:www.avaca.eu

STICHTING GREENPORT VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

A Venlo térségben olyan különböző szintű kezdeményezéseket dolgoznak ki, melyekkel regionális szinten lehet kipróbálni a bölcsőtől bölcsőig koncepciót. A cél egyrészről a régió szociális, gazdasági és környezetvédelmi helyzetének javítása belülről, illetve egy olyan tudásbázis létrehozása, melyet Európának és a világ más országainak is át lehet adni.  A Venlo innovatív fejlesztési térség, ahol az agrár-élelmiszerek állnak a középpontban.

A Greenport Venlo a mezőgazdasági ellátási lánchoz kapcsolódó üzleti vállalkozások, szervezetek és intézmények gazdasági hálózata. A Greenport Venlo innovációs központjának célja a KKV-kal kapcsolatos innováció elősegítése két szektorban: élelmiszer-frissáru és (agrár) logisztika. A program egyik célja a hulladékáramok optimalizálása, a tudás és a készségek átadása a szektorban működő KKV-k teljesítményének és versenyképességének javítása érdekében.

A program során a tervek szerint folyamatos konzultációt folytatnak a kormányzattal és kutatóintézetekkel és kapcsolatot tartanak fenn több, határon átnyúló szervezettel, köztük az Agro Business Region Niederrhein, a Foodvalley Wageningen, a Health-Valley Maastricht és Nijmegen, a Foodspot Helmond és a Brainport Eindhoven szervezettel. A térség rendkívül előnyös földrajzi elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas a megszerzett tudás elterjesztésére a szektoron belül és kívül egyaránt.

TEMPO TRAINING & CONSULTING

http://www.tempo.cz/

A TEMPO Csehország egyik legnagyobb képző és tanácsadó vállalata. Jelentős oktatói bázisának köszönhetően számottevően hozzájárul az oktatási színvonal emeléséhez nemcsak a Morávia-Szilézia kerületben, hanem az egész országban, amelyet a 2010-ben megtartott közel 10 000 képzési nap is alátámaszt.

A cég 1996 óta foglalkozik felnőttoktatással, szakoktatással és –képzéssel, és ez idő alatt komoly szaktudást és tapasztalatot halmozott fel ezen a területen. A TEMPO jelenleg 3 részlegből áll, amelyek a képzéshez, humánerőforráshoz és uniós fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó feladatokat végeznek. A cég munkatársai a menedzsment, az oktatás és képzés, a humánerőforrás és az EU kezdeményezések terület magasan képzett szakértői, akik kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak a TEMPO magán- és közszférából származó ügyfeleinek és biztosítják a strukturális és közösségi alapokból megvalósuló projektek sikeres előkészítését és megvalósítását. A TEMPO ezen túl nagy számban foglalkoztat külső szakértőket és más szervezetekkel is együttműködik, hogy hatékony segítséget nyújthasson a legkülönbözőbb célcsoportoknak és eredményesen kezelje atöbb ágazatot érintő problémákat is.

EUROPEAN RETAIL ACADEMY E.V

http://www.european-retail-academy.org/

A European Retail Academy (ERA) egy felsőoktatási hálózat, melyet elsősorban az alkalmazott tudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézmények közötti B2B (üzlettől üzletig) párbeszéd elindítására hoztak létre. A kezdeményezés célja volt az is, hogy a kiskereskedelmi ágazat képviselőinek segítsenek az intézmények elérhetőségi adatait megszerezni egyes országokban.

A belső és külső párbeszéd révén a szervezet tagjai törekszenek saját készségeik javítására és az évtized végére céljuk a szervezet működését tényleges multilaterális és multikulturális szintre fejleszteni. Ezt hallgatói és oktatói csereprogramokkal, közös PhD dolgozatokkal és esetleg kereskedelmi projektekkel kívánják megvalósítani.

Európán belül az ún. bolognai folyamat elveit követjük, melyek szerint a hallgatók a tanulmányi követelmények és a megszerezhető végzettség módosulása nélkül válthatnak egyetemet a résztvevő országokon belül. Ezen a közös keretrendszeren belül azonban az ERA tagjai őriznek egyfajta „helyi jellegzetességet”. Szervezetünk nyitott arra is, hogy más földrészek felé is hidakat építsen, hiszen a kereskedelem egyre inkább világméretűvé válik, mind a technológia, mind a kereskedelmi vásárok szervezése szintjén. A kiskereskedelmi ágazat vezetőinek emiatt világpolgárokká kell válniuk.

A kölni helyi bíróság által 14964-es nyilvántartási számon bejegyzettEuropean RetailAcademyFördervereine.V. szervezetet 6 ország 10 intézménye alapította 2005. február 17-én. Az ERA székhelye a kölni EHI Retail Institute-ban található.

Az ERA egyfajta vizuális platformot igyekszik nyújtani, és műhelybeszélgetések/szemináriumok/konferenciák megrendezését kezdeményezi, hogy ezzel nagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosítson az alkalmazott tudományokkal vagy egyéb tárgyakkal foglalkozó egyetemeken végzett kiskereskedelmi témájú kutatásoknak és oktatásnak. A szervezet ezen túl azokat is segíteni kívánja, akik anyagi támogatást akarnak nyújtani a kis- és nagykereskedelmi oktatás magas színvonalának biztosításáért.

LENGYEL ÉLELMISZERBANK SZÖVETSÉG

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

A Lengyel Élelmiszerbank Szövetség (FPFB) több lengyel élelmiszerbank által közösen létrehozott önkéntes és non-profit szervezet. Az FPFB célkitűzése az élelmiszerfeleslegek ésaz alultápláltság csökkentése Lengyelországban.

A szövetségnek jelenleg 29 élelmiszerbank a tagja. Az FPFB közel 3500 szervezetnek és intézménynek nyújt rendszeres segítséget, melyeken keresztül kb. 1 millió ember jut élelmiszerhez. Az élelmiszerbankok 2011-ben több mint 70 000 tonna élelmiszert osztottak szét.  Az FPFB az Élelmiszerbankok Európai Szövetségének tagja.

Az FPFB jelentős tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerfeleslegek és alultápláltság elleni küzdelemre irányuló projektekkel kapcsolatban is, melyek lehetnek társadalmi kampányok vagy az élelmiszeriparral, illetve az állami szervekkel közös tevékenységek.

ÉLELMISZERBANK JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY

http://www.maistobankas.lt/

A Litván Élelmiszerbank 2001-ben a jótékonysági szervezet egyik programjaként kezdte meg működését, majd 2007-ben független alapítvánnyá alakult. A szervezet 4 regionális iroda és raktár, 150 önkéntes és 13 alkalmazott munkáját irányítja, és 32 városban gyűjti össze és osztja szét napi rendszerességgel azokat, a többségében kiskereskedőktől beszerzett élelmiszereket, amelyeket egyébként megsemmisítenének. Az Élelmiszerbank jelenleg egy kiskereskedelmi üzletlánctól veszi át a feleslegeket, de Litvániában még három másik üzletlánc van jelen, ami kiváló lehetőséget kínál a tevékenységek kiterjesztésére. Az Élelmiszerbank nyilvános kampányokat is rendez, az élelmiszerfeleslegek csökkentése, a felelősségteljes fogyasztás és az egészséges életmód népszerűsítése céljából.