Konsorciumas

UROCREA MERCHANT srl (Koordinuojanti organizacija)

www.eurocreamerchant.it

logo_eurocrea_vett

Eurocrea Merchant yra Milane bei Neapolyje įsikūrusi, vadybos klausimais konsultuojanti kompanija. Savo veiklos metais kompanija nuolat stiprino daugiafunkcinį požiūrį, įgyvendindama skirtingus verslo projektus įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Ši komanda tobulino įgūdžius mokslinių tyrimų ir taikomojoje veikloje (R&D), finansų, inovatyvių vadybos įrankių naudojimo, personalo valdymo, energijos taupymo ir kokybės kontrolės bei vertinimo srityse.

Eurocrea Merchant, siekdama dalintis praktine patirtimi, bendradarbiauja su plačiu Europos visuomeninių organizacijų tinklu, universitetais, tyrimų centrais, prekybos rūmais, regioninės plėtros agentūromis ir vadybos konsultacijų firmomis. Komanda nuolat ieško geriausių Europos bendrijos siūlomų finansavimo galimybių bei kartu su partneriais įgyvendina europinius projektus tyrimų ir plėtros, mokymų ir suaugusiųjų švietimo, vietinių mažų ir vidutinių įmonių vystymo bei tvarumo srityse.

HUNGARIAN FOOD BANK

www.elelmiszerbank.hu

Pagrindinis Vengrijos „Maisto bankų“ asociacijos tikslas – kova su skurdu bei neprivalgymu telkiant bei paskirstant paramą tinkamais vartoti, tačiau dėl įvairiausių priežasčių netinkamais parduoti maisto produktais. Organizacija rūpinasi surenkamų produktų tinkamu transportavimu, saugiu laikymu bei efektyviu paskirstymu skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Tarp rinkoje nerealizuojamų ir  paramai surenkamų maisto produktų būna: produktai su estetiniais defektais (pavyzdžiui, su pakavimo/žymėjimo klaidomis); produktai su besibaigiančiu galiojimo terminu; sezoniniai produktai, kuriais gamintojas ar prekybininkas jau nebenori ar nebegali prekiauti. Tokie maisto produktai dažnai būna utilizuojami. „Maisto banko“ tikslas yra pasiekti kaip įmanoma daugiau tokio industrinio ir prekybinio pertekliaus ir nukreipti jį skurdžiai gyvenantiems žmonėms.

Tarp „Maisto banko“ partnerių yra kompanijos, kaip paramą skiriančios ir šviežiai pagamintų produktų.

Be to,  „Maisto bankas“ reguliariai organizuoja maisto produktų rinkimo akcijas, prisideda prie paramos maistu programų, siekdamas kuo daugiau padėti nepasiturintiems žmonėms.

AVACA TECHNOLOGIES

http://www.avaca.eu

Avaca Technologies (AT) yra Atėnuose įsikūrusi nepriklausoma konsultacinė įmonė, teikianti konsultavimo, informacinių technologijų ir inžinerijos paslaugas. 2001 metais įsikūrusi, greitai auganti kompanija savo veiklos metais bendradarbiavo bei gali didžiuotis dideliu skaičiumi klientų iš įvairių pramonės šakų ir prekybos sektorių. „Avaca Technologies“ sukaupė didelę patirtį valdant ir pritaikant sudėtingą atvirojo kodo programinę įrangą. Tarp kompanijos sukurtų produktų yra tinklo platforma laivybos kompanijoms, e-prekybos platforma su turinio valdymo programa. „Avaca Technologies“ nuolatos investuoja į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą (R&D), naudodama tai kaip šaltinį vystant naujus produktus bei apmokant darbuotojus. Kompanija turi vidinę R&D komandą, o praeityje dalyvavo ES ar Graikijos vyriausybės finansuojamuose tyrimų projektuose. „Avaca Technologies“ projektų vadovai ir konsultantai dirba naudodamiesi Scrum ir PMP  įrankiais. „Avaca Technologies“  taip pat yra ir Graikijos prekybos rūmų narys.

STICHTING GREENPORT VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

„Venlo“ siekia skatinti iniciatyvas skirtingose srityse pagal Cradle-to-Cradle metodą regioniniu mastu. Organizacijos tikslas yra didinti socialinę, ekonominę ir aplinkos gerovę regione, tuo pačiu sukuriant žinių bazę, kuri galėtų būti pritaikyta bei panaudota tarptautiniu mastu. Tai yra viena iš inovatyvių plėtros sričių, ypatingą dėmesį skirianti žemės ūkio maisto produktams.

„Greenport Venlo“ yra ekonominis įmonių, organizacijų ir institucijų, susijusių su žemės ūkio produktais ir jų tiekimu, tinklas. Jo inovacijų centras buvo įkurtas siekiant remti naujoves mažose ir vidutinėse įmonėse, susitelkiant ties dviem sritimis: maisto šviežumu ir žemės ūkio pramonės produktų logistika. Viena iš veiklos krypčių yra atliekų srautų optimizavimas ir žinių bei patirties perdavimas pagerinant mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus konkurencingumą ir produktyvumą.

Programoje numatomas nuolatinis bendradarbiavimas su savivalda ir  išorinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Agro Business Region Niederrhein, Foodvalley Wageningen, Health-Valley Maastricht and Nijmegen, Foodspot Helmond ir Brainport Eindhoven.  Tai suteikia puikias galimybes skleisti žinias, įgytas sektoriuje ir už jo ribų.

TEMPO TRAINING & CONSULTING

http://www.tempo.cz/

„TEMPO“ yra viena iš didžiausių mokymų bei konsultacinių kompanijų Čekijos Respublikoje. Kompanija reikšmingai prisideda prie išsilavinimo lygio kėlimo ne tik Moravijos-Silezijos regione, bet ir visoje šalyje – per 2010 metus kelių dešimčių instruktorių pagalba organizavo 10 tūkst. mokymo dienų.

Nuo 1996 metų TEMPO sukaupė vertingos patirties dirbdama suaugusių švietimo ir profesinio mokymo srityse. Kompanija, susidedanti iš trijų skirtingų padalinių, apima mokymų, žmogiškųjų išteklių valdymo bei ES projektų įgyvendinimo sritis.

TEMPO disponuoja aukštos kvalifikacijos ekspertais vadybos, švietimo ir mokymų, žmogiškųjų resursų ir ES projektų valdymo srityse, o tai leidžia užtikrinti puikias paslaugas kompanijos klientams iš viešojo ar privataus sektorių.

„TEMPO“ taip pat valdo ir platų išorinį ekspertų bei bendradarbiaujančių organizacijų tinklą, padedantį efektyviai dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis ir spręsti įvairius klausimus skirtinguose sektoriuose.

EUROPEAN RETAIL ACADEMY E.V

http://www.european-retail-academy.org/

European Retail Academy (ERA) – akademinis tinklas, siekiantis kurti verslo-verslui (B2B) dialogą tarp taikomojo mokslo universitetų ir kolegijų bei tarpininkauti kuriant tarptautinius prekybinius santykius.

Organizacijos vizija yra iki dešimtmečio pabaigos efektyviai dirbti tarptautiniame ir tarpkultūriniame lygmenyje dėka mainų programų studentų, dėstytojų, bendrų disertacijų ar net komercinių projektų.

„European Retail Academy“, išlaikydama savitą stilių yra vadinamo ‘Bologna Process’ dalimi, pagal kurį studentai gali laisvai judėti tarp universitetų nepakenkiant studijų turiniui bei sertifikavimui.  Mažmeninei prekybai vis globalėjant, o technologijoms ir organizacijų mainams įgyjant vis didesnę svarbą, ERA tikisi susieti žemynus akademiškai.

ERA buvo įsteigta dešimties institucijų iš 6 valstybių bei Kelno apylinkės teismo sprendimu užregistruota 14964 numeriu 2005 m. vasario 17 d.

European Retail Academy būstinė yra įsikūrusi EHI prekybos institute, Kelne, Vokietijoje. ERA veikia kaip virtuali platforma ir kaip studijų/ seminarų/konferencijų iniciatorius, siekdamas įvesti daugiau skaidrumo prekybos tyrimų ir prekybinio švietimo srityse. Taip pat European Retail Academy veikia kaip rėmėjų katalizatorius, kad jie galėtų prisidėti prie aukšto lygio išsilavinimo didmeninės/mažmeninės prekybos srityse kėlimo.

FEDERATION OF POLISH FOODBANK

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

Lenkijos maisto bankų federacija yra ne pelno siekianti organizacija, pagrįsta savanoryste, kurios tikslas – apjungti skirtingus maisto bankus Lenkijoje. Organizacijos misija yra kovoti su maisto švaistymu ir neprivalgymu šalyje.

Šiandien federaciją sudaro 29 „Maisto bankai“, kurie, remdamiesi sukurta sistema maistu suteikia maisto maždaug milinonui šalies gyventojų per apytiksliai 3500 nevyriausybinių organizacijų ir institucijų. 2011 metais „Maisto bankai“ išdalino virš 70000 tonų maisto produktų. Lenkijos maisto bankų federacija yra Europos maisto bankų federacijos narė.

Lenkijos maisto bankų federacija, bendradarbiaudama su maisto pramone bei viešuoju sektoriumi, organizuoja socialines kampanijas siekdama kovoti su maisto švaistymu.

CHARITABLE FOUNDATION “THE FOOD BANK”

http://www.maistobankas.lt/

“Maisto bankas” savo veiklą pradėjo kaip paramos maistu programa nuo 2001m. o organizacija buvo tapo 2007 metais. LPF „Maisto bankas“ Lietuvoje turi keturis regioninius padalinius, komandą sudaro 13 darbuotojų bei 150 reguliariai talkinančių savanorių, kurių pastangų dėka kiekvieną dieną surenkami bei išskirstomi maisto produktai 32 Lietuvos miestuose. Tarp surenkamų maisto produktų didžiąją dalį sudaro vartojimui tinkami, tačiau dėl įvairiausių priežasčių pardavimui netinkami produktai. Šiuo metu „Maisto bankas“ surenka bei skurdžiai gyvenantiems žmonėms kiekvieną dieną išskirsto paskutinės dienos galiojimo produktus iš vieno prekybos tinklo Lietuvoje. „Maisto bankas“ taip pat organizuoja socialines kampanijas, kovodamas su maisto švaistymu bei siekdamas skatinti atsakingą vartojimą ir sveiką gyvenseną.