Projektas

Projektas

Kiekvieną dieną maisto produktų gamintojai, tiekėjai, pardavėjai, viešojo maitinimo įstaigos bei gyventojai iššvaisto didelius kiekius maisto produktų. Tuo pačiu metu apie 1 mlrd. pasaulio gyventojų badauja, kas 6 sekundes dėl to miršta po vieną vaiką.

Maisto švaistymas turi ir kitų nerimą keliančių pasekmių. Gaminant produktus naudojamas gėlas vanduo bei iškastinis kuras. Didžioji dalis išmetamų maisto produktų patenka į sąvartynus, kur susidaro nuodingos metano dujos, teršiančios atmosferą 20 kartų stipriau nei anglies dioksidas. Pūvantis maistas taip pat išskiria anglies dioksidą. Visi minėti veiksniai tik aštrina klimato atšilimo problemą. 2008 m. Tarptautinės klimato kaitos grupės atlikta studija parodė, kad iššvaistomi maisto produktai įtakoja taršą, kuri sudaro 3 proc. ES  valstybių narių išmetamų teršalų.

Daugeliui trūksta žinių bei įgūdžių, kaip būtų galima panaudoti maistą, kuris, priešingu atveju, išmetamas. Šioms problemoms spręsti, įgyvendinamas projektas FoRWaRd. Jame dalyvauja aštuoni partneriai iš skirtingų ES šalių.

 

Projekte numatoma:

  • nustatyti būdus, kaip geriausia apmokyti atsakingus darbuotojus, kad maisto būtų iššvaistoma kuo mažiau;
  •  apmokyti maisto pramonės/tiekimo sektoriaus atstovus, kaip efektyviai valdyti maisto švaistymo procesą t.y.: 1) kaip mažinti iššvaistomų maisto produktų kiekį; 2) kaip išsaugoti bei efektyviai panaudoti neparduotus, tačiau tinkamus vartoti maisto produktus;
  • sukurti nemokamą e-mokymosi sistemą, kurioje būtų daug vaizdinės informacijos, panaudojamos realybės imitavimo galimybės.
  • sukurti technologiškai nesudėtingą IT sprendimą, leidžiantį susieti paramos maistu poreikius su galimais panaudoti maisto produkto likučiais;
  • apmokyti paramos organizacijų atstovus, kaip efektyviai ir tinkamai panaudoti neparduotus, tačiau vartojimui tinkamus, maisto produktus, tokiu būdu, juos išsaugant nuo sunaikinimo;
  • skatinti Europos maisto pramonės bei tiekimo sektoriaus įmonių socialinę atsakomybę.

Projekto metu bus sukurta bei įdiegta maisto švaistymo mažinimo bei produktų saugojimo mokymo programa. Taip pat bus sukurta IT sistema, kurios pagalba bus galima daugiau išsaugoti bei panaudoti maisto produktų.

Įgyvendinus projektą, mažės maisto atliekų šalinimo išlaidos, bus geriau panaudojami gamtos ištekliai, mažės neigiamas maisto pramonės poveikis šiltnamio efektui.

Projektas yra skirtas maisto tiekėjams (pvz.: ūkininkams; maisto gamintojams; prekybininkams; viešojo maitinimo sektoriui) bei nevyriausybinių paramos organizacijų atstovams. Maisto švaistymo proceso valdytojai gebės nustatyti, kur ir kaip susidaro sąlygos maisto švaistymui, ieškos galimybių išsaugoti bei panaudoti produktus.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai galės spręsti maisto švaistymo problemas konkrečioje teritorijoje bei konsultuoti verslo sektorių.

Projekte partnerių teisėmis dalyvauja trijų valstybių “Maisto bankai”.