Consortium

EUROCREA MERCHANT srl (Coordinator)

www.eurocreamerchant.it

Eurocrea Merchant is een management consultancy bureau met vestigingen in Milaan en Napels. In de loop der jaren heeft het bedrijf haar multidisciplinaire aanpak (het ondersteunen van succesvolle bedrijfsprojecten in verschillende economische sectoren) weten te consolideren. Het team ontwikkelde vaardigheden op het gebied van R&D management, financiën, innovatieve management tools, personeelsmanagement, energiebesparing, kwaliteitscontrole en evaluatie.

Eurocrea maakt deel uit van een breed Europees netwerk dat bestaat uit publieke organisaties, universiteiten, onderzoekscentra, kamers van koophandel, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, management consulting-firma’s met wie we dagelijks contact hebben om knowhow uit te wisselen. Het team dat zich bezighoudt met Europese projecten is voortdurend gericht op het vinden van de beste financieringsmogelijkheden die de Europese Gemeenschap aanbiedt om zo met het bedrijf en / of de klanten direct deel te nemen aan met name onderzoek en ontwikkeling, opleiding & volwassenenonderwijs, lokale MKB-ontwikkeling en duurzaamheid.

HUNGARIAN FOOD BANK (HONGAARSE VOEDSELBANK)

www.elelmiszerbank.hu

De belangrijkste doelstelling van de Hungarian Food Bank Association is om ondervoeding en armoede tegen te gaan door het verzamelen en distribueren van voedseldonaties in Hongarije.

De Hongaarse Voedselbank is op zoek naar voedsel dat om welke reden dan ook niet meer op de markt kan worden verkocht, maar dat nog wel geschikt is voor consumptie. De voedselbank draagt zorg voor transport, veilige opslag en distributie van de verzamelde voedselvoorraden. Zo ontvangen we ook levensmiddelen met esthetische defecten (zoals bijvoorbeeld verpakkingsfouten), producten die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt, producten die buiten het seizoen vallen en andere levensmiddelen die nog wel consumeerbaar zijn, maar die de producent of de verkoper niet wil of kan verkopen. Deze levensmiddelen worden vaak vernietigd. Het doel van de Voedselbank is om zo veel mogelijk van deze overschotten in te zamelen en te verstrekken aan mensen in nood.

Onder onze partners bevinden zich ook bedrijven die de Voedselbank helpen door verse producten te doneren.

Bovendien organiseert de Voedselbank zo nu en dan openbare voedselinzamelingsacties en zoekt aansluiting bij andere voedselhulpprogramma’s om meer donaties te kunnen distribueren aan behoeftige mensen.

AVACA TECHNOLOGIES

http://www.avaca.eu

Avaca Technologies S.A. (AT) is een onafhankelijk adviesbureau dat is gevestigd in Athene, Griekenland. Dit bureau levert advies, ICT- en ingenieursdiensten. AT werd opgericht in 2001 en is een snel groeiende onderneming met een aanzienlijke lijst klanten in diverse branches en marktsectoren. AT heeft ruime ervaring met het beheer en de uitvoering van complexe softwareapplicaties met behulp van open-source-technologieën en tools. AT heeft zijn eigen producten ontwikkeld, waaronder een web-platform voor rederijen, een e-Commerce-platform en een content-management-systeem. AT investeert voortdurend in R&D en gebruikt dit als bron voor productontwikkeling en voor het opleiden van personeel in nieuwe technologieën. AT beschikt over een intern R&D team en heeft in het verleden deelgenomen aan onderzoeksprojecten die gefinancierd werden door de EU of door de Griekse regering.  De projectmanagers en consultants van AT zijn opgeleid in Scrum en PMP. AT is lid van de Griekse Kamer van Koophandel.

STICHTING GREENPORT VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

In Venlo en omstreken worden initiatieven ontwikkeld waarmee cradle-to-cradle-concepten op regionale schaal kunnen worden getest. Het doel is om sociaal, economisch en ecologisch welzijn binnen de regio te stimuleren en tegelijkertijd een kennisbank te creëren die geëxporteerd kan worden naar heel Europa en daarbuiten. Het is één van de innovatieve ontwikkelgebieden, met de nadruk op de agro-food.

Greenport Venlo is een economisch netwerk van bedrijven, organisaties en instellingen die een link hebben met de agrarische productieketen. Het Innovatiecentrum werd opgericht ter ondersteuning van innovaties in het MKB, met de nadruk op 2 sectoren: Food & Fresh en (agro) logistiek. Eén van de actiepunten is het optimaliseren van afvalstromen en het uitwisselen van kennis en vaardigheden om het concurrentievermogen en de prestaties van het MKB te versterken.

Het programma maakt het mogelijk om continue in verbinding te blijven staan met openbaar bestuur en onderzoek, en heeft banden met grensoverschrijdende organisaties zoals Agro Business Regio Niederrhein, Foodvalley Wageningen, Health-Valley Maastricht en Nijmegen, Foodspot Helmond en Brainport Eindhoven. Greenport Venlo heeft de perfecte ligging om de verworven kennis te verspreiden binnen de hele sector en daarbuiten.

TEMPO TRAINING & CONSULTING

http://www.tempo.cz/

TEMPO is één van de grootste training- en adviesbureaus in de Tsjechische Republiek. Met tientallen instructeurs draagt dit bureau niet alleenaanzienlijk bij aan de verbetering van het onderwijsniveau in de regio Moravië-Silezië, maar in het gehele land. Dit kan worden gestaafd met bijna 10 duizend gerealiseerde trainingsdagen in 2010.

TEMPO heeft een uitstekend portfolio aan ervaring en vakkennis opgebouwd door een actieve inzet op het gebied van volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs sinds 1996. De organisatie, die op dit moment uit 3 onafhankelijke divisies bestaat, is werkzaam op het gebied van educatie, personeel en implementatie van EU-ontwikkelingsprojecten. TEMPO beschikt over hoog opgeleide professionals uit de sectoren management, onderwijs & opleiding, human resources en EU-initiatieven. Deze dragen bij aan uitstekende diensten voor klanten uit de particuliere en de openbare sector. Ook bieden zij een unieke kwaliteit bij de voorbereiding en uitvoering van projecten in het kader van structuurfondsen en communautaire fondsen. Bovendien beschikt TEMPO over een uitgebreid netwerk externe deskundigen en samenwerkende organisaties, waardoor het mogelijk is om op effectieve wijze verschillende doelgroepen aan te spreken en verschillende problemen in cross-sectorale contexten op te lossen.

EUROPEAN RETAIL ACADEMY E.V.

http://www.european-retail-academy.org/

Wij zijn een academisch netwerk dat in de eerste plaats opgericht werd om een B2B-dialoog op te starten onder universiteiten en hogescholen. Tevens willen wij ook detailhandelaren helpen die op zoek zijn naar adressen van instellingen in bepaalde landen.

Onze visie is om onze eigen vaardigheden door zowel een interne als externe dialoog te verbeteren. Tegen het einde van dit decennium willen we werkzaam zijn op zowel multilateraal als multicultureel niveau, en dit ondersteunen door de uitwisseling van studenten en docenten, gezamenlijke PhD theses of zelfs commerciële projecten.

In Europa hangen wij het zogenaamde Bologna-proces aan, waarin studenten vrij zijn om tussen universiteiten in verschillende Europese landen te schakelen, zonder afbreuk te doen aan hun studie-inhoud en certificering. In dit gemeenschappelijk kader behouden onze groepsleden echter een kenmerkende ‘couleur locale’. Daarnaast is ERA zeer bereid om academische bruggen te bouwen tussen continenten. De detailhandel is geglobaliseerd zowel wat betreft technologie als de organisatie van beurzen. Leiders in de detailhandel moeten daarom wereldburgers worden.

De European Retail Academy Förderverein e.V. (ERA), opgericht op 17 februari 2005 door 10 instellingen uit 6 landen, is geregistreerd bij het “Amtsgericht” (kantongerecht) Keulen onder nummer 14964. Het hoofdkantoor is het EHI Retail Institute in Keulen (Duitsland).

De Europese Retail Academy (ERA) wil optreden als een virtueel platform en als initiator van workshops / seminars / conferenties om meer transparantie te brengen met betrekking tot detailhandelonderzoek en detailhandelonderwijs op universiteiten of hogescholen. Verder fungeert ERA als een katalysator voor sponsors die een bijdrage willen leveren aan een hoog niveau van handelsonderwijs (retail / wholesale).

FEDERATION OF POLISH FOODBANK (FEDERATIE POOLSE VOEDSELBANKEN)

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

De Federatie van Poolse Voedselbanken (FPFB) is een non-profit organisatie, een vrijwillige vereniging die ontstaan is uit verschillende voedselbanken in Polen. De missie van FPFB is om voedselverspilling tegen te gaan en ondervoeding in Polen te verminderen.

Vandaag de dag telt de Federatie 29 voedselbanken. De Federatie verdeelt levensmiddelen systematisch over ongeveer 3500 organisaties en instellingen, waardoor ongeveer 1 miljoen mensen worden ondersteund. In 2011 distribueerde de Federatie meer dan 70.000 ton levensmiddelen. FPFB is lid van de Europese Federatie van Voedselbanken.

FPFB heeft ook relevante ervaring met projecten ter bestrijding van voedselverspilling en ondervoeding, zoals sociale campagnes, samenwerking met de voedingsindustrie of openbaar bestuur.

CHARITATIEVE ORGANISATIE “DE VOEDSELBANK”

http://www.maistobankas.lt/

De Litouwse Voedselbank werd in 2001 als liefdadigheidsprogramma opgericht. Sinds 2007 opereert deze voedselbank als onafhankelijke stichting. De voedselbank coördineert 4 regionale kantoren en magazijnen, stuurt 150 vrijwilligers en 13 medewerkers aan en verzamelt en distribueert dagelijks levensmiddelen in 32 Litouwse steden, veelal levensmiddelen uit de detailhandel die anders verloren zouden gaan. Op dit moment zamelt de Voedselbank levensmiddelen in bij één detailhandelketen, maar er zijn drie ketens actief in Litouwen. Er zijn dus nog voldoende groeimogelijkheden. De Voedselbank voert publieke campagnes die pleiten voor een vermindering van voedselverspilling, verantwoorde consumptie en een gezonde levensstijl.