Konsorcjum

EUROCREA MERCHANT srl (Koordynator)

www.eurocreamerchant.it

Eurocrea Merchantto firma doradcza działająca w Mediolanie i Neapolu. Od lat systematycznie rozwija swoje multidyscyplinarne podejście uczestnicząc w czołowych projektach biznesowych z różnych sektorów gospodarki. Zespół firmy posiada umiejętności z zakresu zarządzania badaniami i rozwojem, finansów, nowoczesnych narzędzi do zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, oszczędzania energii, kontroli i oceny jakości.

Eurocrea połączona jest z rozbudowaną siecią organów publicznych, uniwersytetów, centrów badań, izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego i firm consultingowych, z którymi na co dzień wymienia doświadczenie i wiedzę. Zespół zajmujący się projektami europejskimi skupia się na nieustannym poszukiwaniu najkorzystniejszych możliwości finansowania oferowanych przez Komisję Europejską, aby współpracować bezpośrednio z przedsiębiorstwem i/lub działać na rzecz ich klientów, przede wszystkim w zakresie badań i rozwoju, szkoleń i nauczania dorosłych, rozwoju małych i średnich form oraz zrównoważonego rozwoju.

HUNGARIAN FOOD BANK

www.elelmiszerbank.hu

Najważniejszym celem Węgierskiego Stowarzyszenia Banków Żywności jest wspieranie działań na rzecz zmniejszenia marnotrawstwa żywności i biedy poprzez gromadzenie i dystrybucję darów żywnościowych na terenie Węgier.

Bank Żywności poszukuje produktów spożywczych, które z pewnych przyczyn nie mogą być sprzedane na rynku, ale wciąż nadają się do spożycia, a także zajmuje się transportem, bezpiecznym magazynowaniem i dystrybucją zgromadzonych zapasów żywności. Dostawy, które otrzymuje Bank Żywności, zawierają produkty z brakami estetycznymi (np. wadliwe opakowane), artykuły z bliską datą przydatności do spożycia, produkty posezonowe i inne artykuły zdatne do spożycia, których producent lub sprzedawca nie chce lub nie może wprowadzić do obiegu handlowego. Żywność często jest utylizowana. Bank Żywności dąży do znalezienia możliwie największej ilości nadwyżek produkcyjnych i handlowych i przekazania ich osobom potrzebującym. Lista partnerów Banku Żywności obejmuje również firmy, które wspomagają Bank Żywności przekazując w darze świeżo wytworzoną żywność.

Ponadto, raz na jakiś czas, Bank Żywności organizuje publiczne zbiórki żywności i włącza się w programy pomocy żywnościowej, w celu zwiększenia ilość żywności przekazywanej osobom potrzebującym.

AVACA TECHNOLOGIES

http://www.avaca.eu

Avaca Technologies S.A. (AT) to niezależna firma doradcza z siedzibą w Atenach oferująca usługi z zakresu doradztwa, informatyki i inżynierii. Założona w 2001 r. firma bardzo szybko się rozwija i stworzyła już rozbudowaną listę klientów z różnych branż i sektorów rynku. AT posiada znaczne doświadczenie w zarządzaniu złożonym oprogramowaniem bazującym na technologiach i narzędziach typu open source. Firma opracowała także własne programy, takie jak: platforma internetowa dla firm spedycyjnych, platforma dla e-handlu, czy system zarządzania treścią. AT nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby doskonalić swoje produkty i szkolić swoich pracowników w zakresie nowych technologii. Firma posiada własny zespół badawczy, który w ostatnich latach brał udział w projektach badawczych finansowanych zarówno przez Unię Europejską jak i grecki rząd. Kierownicy projektu i konsultanci AT przeszli szkolenia z metody Scrum i PMP. AT jest członkiem Greckiej Izby Przemysłu.

STICHTING GREENPORT VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

Venlo zajmuje się tworzeniem inicjatyw o różnej skali działania zmierzających do wypróbowania idei Cradle-to-Cradle na poziomie regionalnym. Celem organizacji jest zwiększenie społecznego, gospodarczego i przyrodniczego dobrobytu w danym regionie, przy równoczesnym tworzeniu bazy wiedzy, którą można udostępnić w Europie i na świecie. Venlo stanowi jeden z innowacyjnych obszarów rozwoju skupionych na zagadnieniach rolnictwa i żywności.

Greenpoint Venlo to gospodarcza sieć przedsiębiorstw, organizacji i instytucji związanych z łańcuchem dostaw owoców i warzyw. Jego centrum innowacji zostało założone w celu wspierania innowacji w małych i średnich firmach z dwóch sektorów: food & fresh i logistyki w rolnictwie. Jedna z linii działań zakłada dążenie do optymalizacji strumienia odpadów oraz przekazywania wiedzy i umiejętności w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program przewiduje stałą współpracę z samorządem i ośrodkami badań i jest powiązany z ponadpaństwowymi organizacjami, takimi jak: Agro Business Region Niederrhein, Foodvalley Wageningen, Health-Valley Maastricht and Nijmegen, Foodspot Helmond i Brainport Eindhoven,    aby rozpowszechniać zdobytą wiedzę w całym sektorze i poza nim.

TEMPO TRAINING & CONSULTING

http://www.tempo.cz/

TEMPO to jedna z największych firm szkoleniowo-doradczych w Czechach. Zatrudnia kilkudziesięciu szkoleniowców, którzy w znaczącym stopniu przyczyniają się do wzrostu poziomu edukacji nie tylko na terenie Moraw i Śląska, ale i na terenie całego kraju, co potwierdza blisko 10 tysięcy dni szkoleń przeprowadzonych w 2010 r.

Poprzez działalność w dziedzinie kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego od 1996 roku TEMPO zdobyło solidne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Obecnie organizacja składa się z trzech niezależnych wydziałów realizujących zadania związane ze szkoleniami, współpracą z działem zasobów ludzkich i wprowadzaniem projektów rozwojowych Unii Europejskiej. TEMPO posiada zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny zarządzania, edukacji i szkoleń, zasobów ludzkich i inicjatyw europejskich, którzy zapewniają usługi na najwyższym poziomie zarówno klientom z sektora prywatnego, jak i państwowego, a także gwarantują wyjątkową jakość przy przygotowaniu i wprowadzaniu projektów z funduszów strukturalnych i wspólnotowych. Ponadto TEMPO dysponuje rozległą siecią ekspertów i organizacji partnerskich, która umożliwia efektywne dotarcie do wielu grup docelowych i rozwiązywanie różnych problemów w wielosektorowym otoczeniu.

EUROPEAN RETAIL ACADEMY E.V

http://www.european-retail-academy.org/

Jesteśmy akademicką siecią, stworzoną w pierwszej kolejności, aby tworzyć dialog B2B wśród zainteresowanych uczelni lub instytutów nauk stosowanych, a także by wspierać przedstawicieli handlu detalicznego w kontaktach z uczelniami w różnych krajach.

Naszym celem jest poprawa własnych umiejętności poprzez wewnętrzny i zewnętrzny dialog, wspierany przez wymianę studentów i wykładowców, wspólnych prac doktorskich, a nawet projektów komercyjnych. W Europie stosujemy się do zasady “Procesu Bolońskiego”, w którym studenci mogą swobodnie prowadzić swoją edukację na uczelniach w różnych krajach o podobnej treści studiów i stopniu edukacji. W ramach wspólnych ram działalności członkowie grupy utrzymują swój „lokalny charakter”. Ponadto ERA jest gotowa budować mosty współpracy akademickiej pomiędzy kontynentami, ze względu na globalizację dystrybucji, zarówno jeśli chodzi o współpracę przy organizacji targów, czy wymiany technologii. Liderzy w sprzedaży detalicznej muszą zatem być otwarci na bycie kosmopolitą. ERA została założona 17 lutego 2005 r. przez 10 instytucji z 6 krajów European Retail Academy Förderverein e.V. (ERA) zostało zarejestrowane w „Amtsgericht” (Trybunał) w Kolonii pod numerem 14964. Jej siedzibą jest EHI Retail Institute w Kolonii/Niemcy. Zakresem działań European Retail Academy (ERA) jest rozwój większej przejrzystości w sprzedaży detalicznej, działania badawcze na kierowane na dystrybucję na uczelniach i uniwersytetach nauk stosowanych poprzez wirtualną platformę, warsztaty/seminaria/konferencje. ERA wzmacnia inicjowanie współpracy sponsorskiej pomiędzy handlem, a jednostkami edukacyjnymi w tym uniwersytetami.

FEDERATION OF POLISH FOODBANK

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

Federacja Polskich Banków Żywnościjest organizacją pożytku publicznego, której misją jest ograniczanie marnowania żywności i niedożywienia w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 29 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności pomagają codziennie. Systematycznie przekazują żywność ponad 3 500 organizacjom charytatywnym, za pośrednictwem których trafia ona do blisko 1,5 miliona potrzebujących. W 2011 roku Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych pozyskanych od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności  i wyklikajzywność.pl. Były to głównie podstawowe produkty spożywcze, jak: mleko, sery, mąka, makarony, a także napoje, przetwory mleczne. Pomoc trafiła m.in. do matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych.

CHARITABLE FOUNDATION “THE FOOD BANK”

http://www.maistobankas.lt/

Litewski Bank Żywności powstał w 2001 roku jako program pomocy charytatywnej, a od 2007 r. działa jako niezależna organizacja. Nadzoruje pracę 4 biur i magazynów regionalnych, zatrudnia 13 pracowników i 150 wolontariuszy, codziennie gromadzi i rozdaje żywność w 32 litewskich miastach (głównie żywność, która inaczej zostałaby zmarnowana). Obecnie Bank Żywności odbiera produkty od jednej sieci handlowej, jednak na Litwie działają jeszcze trzy kolejne sieci, które dają ogromne możliwości rozwoju organizacji. Bank Żywności prowadzi kampanie społeczne nawołujące do ograniczenia marnotrawstwa żywności, zrównoważonej konsumpcji i zdrowego trybu życia.